Gránit és orientáció

Orientáció temetkezési kultúránk fejlődéséhez.

A Szabó és Schmid Kft a síremlékek készítésén túl mindig is felelősséget vállalt temetkezési kultúránk jövőjének és keretfeltételeinek kialakításában.

 

Egy síremlék mindig is a halál, a gyász, és az elhunytra való emlékezés tudatos, aktuális képi ábrázolását jelentette. Nem csak társadalmunk megy keresztül rohamos változáson, hanem a hátramaradottak temetkezéssel kapcsolatos óhajai és szokásai is egyre újabb formákat öltenek.

A temetkezési kultúránk jelenlegi és jövőbeli fejlődési irányainak tisztázása, megértése és fejlődése végett állandó párbeszédet folytat a szellemtudományok képviselőivel, az egyházakkal, a temetkezési vállalatokkal és a temetői adminisztrációval.

A cégünk ezt az utat járja, és a jövőben is megfelelő formában fog együttműködni a „Gránit és orientáció” keretében.